REGISTRAČNÍ ŘÁD

 1. Registrace je nutnou podmínkou účasti sportovců v soutěžích.
 2. Sportovec může být v ČMSA zaregistrován pouze za jeden oddíl, klub či TJ.
 3. Zásadně je registrace možná jen za oddíl, klub nebo TJ, jejímž je sportovec členem.
 4. Registrace se prokazuje registrační kartou u kategorií dospělých, dorostu a žáků.
 5. Hostující sportovec hradí oddílové příspěvky oddílu, klubu nebo TJ v němž hostuje a je registrován.
 6. Za správné vyplnění záznamu o registraci odpovídá registrující oddíl, klub nebo TJ a za prověření všech údajů odpovídá STK ČMSA.
 7. Změny v registraci lze provést v těchto případech:
  a)přestup sportovce do jiného oddílu, klubu nebo TJ
  b)zrušení oddílu, klubu nebo TJ v němž byl sportovec registrován
 8. Podmínky, za nichž sportovec přestupuje do jiného oddílu, klubu nebo TJ, stanoví Přestupní řád.
 9. V případě zániku oddílu, klubu nebo TJ má sportovec právo nechat se zaregistrovat na libovolný oddíl, klub nebo TJ v ČMSA.
 10. Zrušení registrace se provádí v případě, byl-li sportovec vyloučen z ČSTV.
 11. Start sportovce za zahraniční klub nebo oddíl je možný pouze se souhlasem ČMSA.
 12. Při návratu do ČR se sportovec může nechat zaregistrovat v oddílu, klubu nebo TJ dle svého výběru.
 13. Tento Registrační řád nabývá platnosti dnem 3.3.2007, kdy byl schválen VV ČMSA.

Miroslav Jelen v.r.
předseda STK

Drahoslav Hušek v.r.
předseda ČMSA

„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich