O ASOCIACI

O asociaci

STANOVY ČMSA

DALŠÍ DOKUMENTY KE STAŽENÍ

zápis z mimořádné VH

usnesení VH 2018

Zápis VH
Disciplinární řád
Registrační řád
Přestupní řád
Pravidla ČMSA
Sportovní centrum mládeže
Historie sáňkařského sportu
Směrnice ČMSA o zdravotní způsobilosti aktivních sportovců
„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich